fotolia 52234977
Indywidualna pomoc terapeutyczna dla osób chorych psychicznie

Świadczymy profesjonalną pomoc psychiatryczną, psychoterapeutyczną i psychologiczną jak również środowiskowe wsparcie. Pomagamy tym, którzy z powodu choroby znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: osobistej, rodzinnej, zawodowej, społecznej.
Prowadzimy formy terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi   (depresja,   schizofrenia,  zespoły  psychotyczne i inne).

 

Chcemy zapewnić naszym podopiecznym godne życie w społeczeństwie, więc swoje działania koncentrujemy na wspieraniu ich funkcjonowania i rozwijaniu umiejętności społecznych.

 Działania usprawniające funkcjonowanie społeczne:fotolia 65063035

  • motywowanie do aktywności,
  • motywowanie do leczenia i rehabilitacji,
  • trening samoobsługi,
  • trening poprawnego wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
  • trening umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego (dotrzymywanie zobowiązań, terminowe regulowanie świadczeń),
  • trening budżetowy (nauka gospodarowania pieniędzmi, zakupy),
  • trening lekowy (systematyczne branie leków),
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.

Nasz zespół to wyspecjalizowana kadra, którą tworzą: terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni oraz pielęgniarki środowiskowe. 

NASZYM CELEM JEST NORMALIZACJA ŻYCIA
OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE