fotolia 78932829

 

Indywidualna pomoc terapeutyczna
dla osób z zaburzeniami rozwojowymi

Nasza firma oferuje także indywidualną pomoc terapeutyczną  dla  dzieci,  młodzieży  oraz dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.
Realizowane przez nas usługi specjalistyczne, mają za zadanie wsparcie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym i edukacyjno terapeutycznym.
Terapia prowadzona jest w środowisku domowym oraz w zależności od potrzeb w placówkach, do których klient uczęszcza.Prowadzimy podstawowe formy terapii i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz niesiemy pomoc w ich adoptowaniu się do społeczeństwa ludzi zdrowych.


W pracy terapeutycznej stosujemy m.in. elementy takich metod jak:

  • Trening umiejętności społecznych,
  • Integracja sensoryczna,
  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metoda Tomatisa,
  • Terapie logopedyczne,
  • i inne.

fotolia 63618864

 

Do świadczenia naszych usług zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę. Są to: terapeuci, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, pedagodzy oraz asystenci osób niepełnosprawnych, pielęgniarki, opiekunki.

Nasi specjaliści pracują według programu, którym dziecko jest już prowadzone lub opracowują indywidualny programy dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka.