fotolia 78991480

 


Jeśli szukasz wsparcia dla siebie lub dla bliskiej osoby, skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy zakres i wymiar potrzebnej pomocy. Dobierzemy odpowiedniego pracownika, który będzie świadczył usługi w Twoim miejscu zamieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

 

Poniżej przedstawiamy opracowane przez nas reguły postępowania, które zagwarantują otrzymanie pomocy na najwyższym poziomie.

  • przy pierwszym kontakcie z nami, przeprowadzimy szczegółowy wywiad informacyjny, który pozwoli ustalić odpowiedni zakres pomocy oraz dobrać odpowiedniego pracownika,
  • nasza pomoc może mieć różny zakres w zależności od Państwa potrzeb,
  • zanim skierujemy pracownika do Twojego domu, lub do domu bliskiej Ci osoby, poinformujemy Cię kto to jest i jakie posiada kwalifikacje,
  • zawsze słuchamy uważnie naszych  Klientów  i  odnosimy  się  z  pełnym  szacunkiem  do  ich życzeń i potrzeb,
  • opieką otaczamy bezpośrednio naszych klientów, równocześnie wspierając ich bliskich.